Fenelab
Bent u lid? Login

Uit het bestuur

Publicatiedatum: 23 mrt, 2017
Uit het bestuur

Uw bestuur is ook de afgelopen tijd weer druk in de weer geweest om voor uw belangen op te komen. Zo is er een reactie geschreven op het rapport van de Algemene Rekenkamer over CE-markering en heeft Bernd Kroon deelgenomen aan het ronde tafel gesprek bij de Algemene Rekenkamer over dit onderwerp.

Verder heeft de PR-commissie een enquête onder de leden uitgevoerd. Hierbij is u onder andere gevraagd welke onderwerpen prioriteit moeten krijgen en wat er goed gaat en wat verbeterd kan worden. De uitslagen zullen, nadat zij in het bestuur besproken zijn, aan u worden gerapporteerd.

T-documenten
Ook is er verder gewerkt aan het op één lijn krijgen van een meerderheid van de leden over een voorstel ten aanzien van T001. Als gevolg hiervan is ook een werkgroep opgericht die breder naar de status van de T-documenten kijkt. De werkgroep bestaat uit Jaap-Willem Hutter, Pieter Vos, Arjan Veldhuizen, Eugène Hillen en René Dijkstra. De werkgroep heeft ook over dit onderwerp uw mening gevraagd, en aan het aantal reacties te zien, leeft dit onderwerp zeer.

Eén onderwerp wordt in ieder geval breed gedeeld en dat is dat harmonisatie tussen de lidstaten erg belangrijk gevonden wordt. Bernd Kroon zal dan ook voorstellen dit onderwerp bij Eurolab op de agenda te zetten.

Verder is de vraag gerezen of T-documenten aanvullende (afwijkende) eisen ten aanzien van de ISO17025 mogen stellen. Het project de nieuwe versie van de ISO17025. Deze loopt voorspoedig en het is de verwachting dat deze dan ook volgens plan zal worden gerealiseerd. Dit zal voor onze leden extra werk betekenen en er wordt dan ook nagedacht hoe wij onze leden hierbij binnen Fenelab-verband kunnen ondersteunen. In ieder geval is de RvA ondersteuning aangeboden vanuit Fenelab bij het herschrijven van het RvA T015-doc.

Bijeenkomsten
Op het gebied van Onderwijs en Arbeid wordt een congres georganiseerd, dat op 11 april plaatsvindt met de titel: “Duurzame inzetbaarheid: waarom, wat en hoe?” en op het gebied van Agro-Food (en breder) is een bijeenkomst gepland op 18 mei met medewerking van de NVWA over “meldingsplicht en meetonzekerheid” (lees ook het bericht over alle aanstaande bijeenkomsten van Fenelab).

Dit is slechts een greep uit alle activiteiten die in de diverse commissies en sectoren worden uitgevoerd, waaruit maar weer eens blijkt dat Fenelab een levende en actieve vereniging is.

« overzicht