Fenelab
Bent u lid? Login

Centraal examineren door asbestlaboratoria Fenelab wegens succes verlengd

Publicatiedatum: 21 jun, 2017
Centraal examineren door asbestlaboratoria Fenelab wegens succes verlengd

Fenelab vertegenwoordigt als branchevereniging geaccrediteerde laboratoria in Nederland, waaronder ook de asbestlaboratoria. Deze asbestlaboratoria zijn binnen Fenelab vertegenwoordigd in de Technische Commissie Asbest (TC Asbest). Deze laboratoria hebben eind 2016 het initiatief genomen om hun opleidingen voor de 250 Eindbeoordelaars na asbestsanering af te laten sluiten door een centraal georganiseerd examen. Wegens succes hebben de asbestlaboratoria besloten om deze examinering te verlengen en uit te breiden.

De reden om de inspecteurs bij de Eindbeoordeling (voor visuele inspectie) centraal te laten examineren is omdat Fenelab het belangrijk vindt om het beroep van inspecteur verder te professionaliseren. Het examineren vindt centraal plaats en het niveau van de examens is dus voor iedereen op een gelijk niveau. Op deze manier is het te vergelijken met de kwalificatie van personen in de andere schakels in de asbestbranche. Dit examen voor asbestlaboratoria is onder auspiciën van Fenelab afgelegd en heeft plaatsgevonden op centrale locaties in Nederland.

De examenkandidaten zijn getoetst op hun kennis van de NEN 2990, “Lucht – Eindcontrole na asbestverwijdering”  (dé norm in de branche als het gaat om het meten van asbestvezels in de lucht na afloop van een asbestsanering) en aanverwante zaken. Elk examen bestond uit een vijftal onderdelen:

  1. asbestherkenning,
  2. procedures,
  3. veiligheid,
  4. wet- en regelgeving en
  5. praktijksituaties.

Ruim 70% slaagde voor het examen. De sector wenst zich te profileren op een behoorlijk niveau en dit slagingspercentage is daar een bevestiging van.

« overzicht