Fenelab
Bent u lid? Login

Ook een laboratorium kan ruimte maken voor een Wajonger

Publicatiedatum: 21 jun, 2017
Ook een laboratorium kan ruimte maken voor een Wajonger

Fenelab waardeert het als werkgevers een plaats inruimen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, wat trouwens een taak is die ze zelf op zich hebben genomen, met de Banenafspraak in het kader van de Participatiewet. Ook laboratoria bieden hiervoor mogelijkheden.

JobStapSaskia Stoop is arbeidscoach/adviseur bij Jobstap, een stichting die al zestien jaar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar banen begeleidt en op de werkplek blijft coachen. Jobstap treedt uitdrukkelijk niet op als uitzendbureau of detacheerder. De kandidaten zijn afkomstig van het UWV en sinds het ingaan van de Participatiewet ook vanuit de gemeenten. Goede instructie over de omgang met deze doelgroep vergroot de kans op succes. Daarnaast bieden de jobcoaches  advies over de subsidieregelingen en ondersteunen ze bij het aanvragen hiervan.

Maar Jobstap verleent ook commerciëlere diensten, zoals het adviseren van bedrijven die zichzelf voor dit streven willen inzetten. Met DSM heeft het al sinds 2011 een bestendige relatie. Iedere leidinggevende bij DSM die met de Wajong te maken heeft, weet dat hij voor ondersteuning bij Jobstap terecht kan, zegt mevrouw Stoop.

Afstemmen
En dat is een goede zaak, want de doelgroep is divers. Anders dan de term ‘Wajongers’ suggereert, vindt men onder hen niet alleen jongeren die net van het speciaal onderwijs komen, maar ook ervaren en hooggekwalificeerde medewerkers die van jongs af aan gehandicapt zijn. Het ‘jong’ in Wajong staat niet voor jong, maar voor ‘jonggehandicapten’.

Voor laboratoria geldt, zo licht mevrouw Stoop toe, dat ze vaak al werknemers hébben voor wie extra begeleiding een goede zaak is. “Je vindt er best veel mensen met autistische trekken die veel dingen op een hoog niveau kunnen, maar andere dingen juist niet.” Een van de dingen waarbij Jobstap kan helpen, is het afstemmen van de functie op de medewerker. Stoop: “Neem het steriliseren van instrumenten en hulpmiddelen. Heel wezenlijk werk, maar niet voor iedereen even uitdagend. De mensen die ik bedoel blinken uit in nauwkeurigheid en verantwoordelijkheidsgevoel en kunnen in dit type werk uitstekend op hun plek zijn. Dat aanpassen van functies aan mensen kan wel vereisen dat je bepaalde dingen weglaat, zoals in dit geval het aannemen van de telefoon.”
Een ander voorbeeld dat Stoop noemt, betreft jongeren die inzetbaar zijn voor het halen en brengen van monsters en ander materiaal. “Veel mensen uit deze doelgroep kunnen dat heel goed, mits je ze niet confronteert met geïmproviseerde routeveranderingen. Er is meer mogelijk dan je soms zou denken.”

Aangesloten laboratoria die zich aangesproken voelen, kunnen contact opnemen met Saskia Stoop, 06-51341674 of 026-3397522.
Haar mailadres is
stoop@jobstap.nl

« overzicht