Fenelab
Bent u lid? Login

Tevredenheid leden over koers Fenelab gestegen

Publicatiedatum: 14 sep, 2017
Tevredenheid leden over koers Fenelab gestegen

Uit alles blijkt dat er voldoende interesse is voor de activiteiten die Fenelab ontplooit. Maar zijn de leden ook tevreden? De enquête die onlangs is gehouden geeft aan dat dit inderdaad het geval is. Er is zelfs een lichte stijging, vergeleken met de enquête die in 2013 plaatsvond.

Het nieuwe tevredenheidsonderzoek is begin 2017 gestart; 22 procent van de leden nam eraan deel.

Bent u tevreden met de rol die Fenelab speelt voor uw organisatie

Het algemene beeld dat uit de resultaten naar voren komt is positief, wat natuurlijk goed nieuws is  voor de recent afgetreden bestuursleden die de vereniging in die vier jaar hebben bestuurd. Daarnaast is de uitkomst een mooi begin en een uitdaging voor de nieuwe bestuursleden en iedereen die actief is binnen Fenelab.

 

Inzoomend op de resultaten wordt duidelijk dat de onderwerpen waar Fenelab zich primair op richt  (zeer) belangrijk worden gevonden. Dit is een mooie bevestiging van de koers die Fenelab al enige jaren vaart. Wel vraagt de behartiging van ledenbelangen bij de buitenwereld om verbetering.  Denk hierbij aan de Raad voor Accreditatie, de politiek en het onderwijs. Voor het nieuwe bestuur ligt hier een uitdaging.

 

Wat is het belang voor uw organisatie en hoe goed vindt u dat Fenelab dit belang behartigt

Om de tevredenheid verder te kunnen ontwikkelen is onder meer de vraag gesteld waar Fenelab haar leden meer of beter in zou kunnen ondersteunen. De drie hoogst scorende onderwerpen zijn respectievelijk: Kwaliteit/Kwaliteitszorg, Kennis, en Consultancy door leden voor leden.

 

 

 

Op welk terrein kan Fenelab u/uw organisatie nog meer ondersteunen

 

Het nieuwe bestuur zal met een frisse blik naar de resultaten van deze belangwekkende enquête kijken.  We zullen de tevredenheid van de leden blijven monitoren en blijven streven naar een nog beter resultaat.

« overzicht