Fenelab
Bent u lid? Login

Lab-QAcademy bood Fenelab-leden transitietraining ISO/IEC 17025 aan

Publicatiedatum: 22 mrt, 2018
Lab-QAcademy bood Fenelab-leden transitietraining ISO/IEC 17025 aan

Op 1 maart jongstleden gaven de heren Cor de Ruiter en Peter Kootstra van Fenelab Geassocieerd lid Lab-QAcademy een transitietraining voor de nieuwe ISO/IEC 17025.
De transitietraining werd exclusief aangeboden aan de leden van Fenelab, die hier dankbaar gebruik van maakten. Een kleine 100 leden deden mee aan de training, die plaatsvond bij Aqualab Zuid in Werkendam.

v.l.n.r. dr. C. de Ruiter en drs. P. Kootstra/LAB-QAcademy, midden dr. B. Kroon/voorzitter Fenelab

N.a.v. de transitietraining ISO/IEC 17025:2017 “Nieuwe en/of gewijzigde eisen t.o.v. de 2005-versie”:

De ontwikkeling van de nieuwe ISO/IEC 17025:2017 heeft ruim twee jaar in beslag genomen. Belangrijke doelstellingen van de revisie waren de aanpassing van de structuur en inhoud overeenkomstig andere normen in de 17000-serie, meer focus op het bereiken van resultaten dan een vast omschreven set van eisen, en het moderniseren van het taalgebruik.

Uit een internet search over de belangrijkste wijzigingen in ISO/IEC 17025:2017 t.o.v. de 2005-versie komen met name naar voren:

 • de andere structuur,
 • uitbreiding van de scope voor monsterneming als standalone geaccrediteerde activiteit,
 • procesbenadering,
 • risico’s en kansen benutten, en
 • meer focus op informatietechnologie.

Dit overall beeld over de belangrijkste wijzigingen geeft echter geen inzicht in alle inhoudelijke wijzigingen op detailniveau. Door Lab-QAcademy zijn de verschillen tussen de nieuwe ISO/IEC 17025:2017 en ISO/IEC 17025:2005 daarom op detailniveau (i.e. sub-sub-normelement niveau) geanalyseerd, in kaart gebracht en gebruikt voor het opzetten van de eendaagse transitietraining.

Naast de resultaten van deze analyses is het voor de Fenelab-leden en andere geaccrediteerde test- en kalibratielaboratoria vooral ook interessant om informatie aangedragen te krijgen hoe op een pragmatische wijze invulling kan worden gegeven aan de nieuwe en/of gewijzigde eisen. Hieraan is tijdens de eendaagse transitietraining door Lab-QAcademy ook nadrukkelijk invulling gegeven.

Opvallende zaken, die in het kader van de transitie naar ISO/IEC 1025:2017 extra aandacht zullen vragen van de laboratoria en die expliciet aan de orde kwamen, zijn:

 • ‘on-going’ borging van de onpartijdigheid;
 • borging van de vertrouwelijkheid op een juridisch afdwingbare wijze;
 • monitoring van personeel;
 • risico-gebaseerd denken, onder meer bij het in kaart brengen van de risico’s in werkprocessen en het implementeren van beheersmaatregelen, bij het borgen van onpartijdigheid, en bij het onderbouwen van de intervallen van de interne audits en managementreviews;
 • benutten van kansen;
 • afgeven van conformiteitsverklaringen en het afstemmen en rapporteren van de toegepaste beslisregel;
 • informatiemanagement: validatie/verificatie van informatiesystemen, interfaces, software (incl. Excel rekensheets) en borging data-integriteit (firmware, back-up, restore-testen)

De transitietraining in de vorm van interactieve presentaties, vragen en discussies, werd afgesloten met een uitleg over het realiseren van de overstap, mede op basis van de kruisverwijzingstabel tussen ISO/IEC 17025:2017 en de 2005-versie die in het cursusmateriaal is opgenomen. Er werd uiteraard gerefereerd aan het beleid van de Raad voor Accreditatie (RvA), zoals op 8 februari jl. gepubliceerd middels document RvA-T049. De transitieperiode is internationaal vastgesteld op 3 jaar na publicatie van de internationale revisie. Dat wil zeggen dat alle geaccrediteerde laboratoria uiterlijk op 29 november 2020 de overstap moeten hebben gerealiseerd.

 


Hieronder een foto-impressie van de training

« overzicht