Fenelab
Bent u lid? Login

Gevolgen van de droogte

Publicatiedatum: 13 sep, 2018
Gevolgen van de droogte

De aanhoudende droogte van de afgelopen maanden heeft een grote impact op de waterkwaliteit in ons land. Ondanks de recente regenval hebben we nog steeds met een neerslagtekort te maken, blijkt uit de Droogtemonitor van Rijkswaterstaat. En het kan nog wel even duren voor het tekort is aangevuld. Op verschillende plaatsen komt blauwalg, botulisme en verzilting voor. Ook dreigen zeldzame vissoorten, zoals de beekprik, te verdwijnen door het droogvallen van beken.

Bellenschermen

Janneke Ottens, directeur van de Stichting Waterproef en sinds 14 juni tevens lid van het Fenelab-bestuur, zag de afgelopen maanden een toename van een aantal werkzaamheden. “Zo hebben wij meer monsters genomen bij plassen in Noord-Holland en het Noordzeekanaal om gegevens aan te kunnen leveren, waarmee de waterbeheerders kunnen vaststellen in hoeverre de zouttong was doorgedrongen, maar ook om de effectiviteit van de bellenschermen van Rijkswaterstaat vast te stellen.”

Een van deze schermen staat sinds 27 juli in het Amsterdam-Rijnkanaal om het zoute water naar zee af te voeren. Het bellenscherm bestaat uit een buis met gaten waar lucht doorheen wordt geperst zodat kleine bellen (2 à 3 mm) ontstaan. Deze bellen zorgen ervoor dat het zout op de bodem naar de bovenste waterlagen gaat. Vervolgens wordt het automatisch met de stroming van het Amsterdam-Rijnkanaal in de richting van Amsterdam afgevoerd. Daarnaast heeft Stichting Waterproef de afgelopen maanden extra monsters genomen om de zwemwaterkwaliteit goed te kunnen blijven volgen.

Voor andere laboratoria had de droogte echter weinig gevolgen. Zo heeft Ronald Italiaander, teamleider van het microbiologisch laboratorium van het KWR Watercycle Research Institute, er niet veel van gemerkt. “Er zijn een aantal analyses van een locatie niet doorgegaan omdat er geen water meer werd ingenomen vanwege de droogte. En voor een andere opdrachtgever hebben we juist weer wat extra analyses gedaan omdat er vanwege de droogte vanuit een andere plek water ingenomen werd voor de productie van drinkwater.” Ook in het chemisch laboratorium was het niet veel anders dan andere zomers. Teamleider Annemieke Kolkman: “Ik kan me voorstellen dat er voor de routinelabs wel zaken veranderen, zoals de parameters temperatuur, zoutconcentratie en meer algengroei.”

 

« overzicht