Fenelab
Bent u lid? Login

Nieuwe bestuursleden stellen zich voor

Publicatiedatum: 13 sep, 2018
Nieuwe bestuursleden stellen zich voor

Op 14 juni zijn tijdens de ALV twee nieuwe leden toegetreden tot het bestuur van Fenelab:

Janneke Ottens en Ron Pluut

Reden genoeg nader kennis met hen te maken.

Janneke Ottens

Met de toetreding van Janneke Ottens, directeur Stichting Waterproef, tot het Fenelab bestuur op 14 juni hebben de waterschapslaboratoria weer een stem in de vereniging. Door fusies zijn er in totaal nog vijf waterschapslaboratoria in Nederland actief. “Stichting Waterproef voert diverse werkzaamheden uit voor Waternet; de uitvoeringsorganisatie van zowel het waterschap Amstel, Gooi en Vecht als de gemeente Amsterdam en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier naast een beperkt aantal externe partijen”, vertelt Ottens. “Bijvoorbeeld het bemonsteren en analyseren van oppervlaktewater, grondwater, afvalwater, waterbodems en (zuiverings) slib. Daarnaast verrichten wij veel veldonderzoek naar planten en dierensoorten en doet Waterproef onderzoek naar de kwaliteit van zwemwater op de daartoe aangewezen zwemwaterlocaties.”

Ottens is om meerdere redenen toegetreden tot het Fenelab-bestuur. “Stichting Waterproef vindt het belangrijk om met organisaties, die zich bezighouden met kwaliteitsaspecten zoals NEN en de Raad voor Accreditatie in gesprek te kunnen gaan. Vaak zijn dit onderwerpen, die de gehele branche aangaan. En als collectief bereik je meer dan als individuele partij; dit geldt zeker ook voor onderwerpen, die internationaal spelen.” Er worden steeds meer nieuwe technieken in laboratoria geïntroduceerd. Een voorbeeld hiervan is de introductie van het zogenaamde environmental-DNA (e-DNA); de bepaling van het DNA van kenmerkende soorten in een water of sedimentmonster zonder dat de soort daartoe in het monster aanwezig hoeft te zijn. “De uitkomsten van dergelijke analyses moeten voor onze klanten betrouwbaar zijn en aansluiten bij de vereisten van de internationale waterkwaliteitsnormen (EU Kader Richtlijn Water). Fenelab is een uitgelezen organisatie, waarin kennis en opleidingen over een breed scala aan onderwerpen kunnen worden gedeeld. Last but not least, kan Fenelab een belangrijke rol spelen in het aantrekkelijk neerzetten van de laboratoriumbranche als aantrekkelijke werkomgeving. In de huidige arbeidsmarkt is dit zeer wenselijk.”

Ron Pluut

Ron Pluut, algemeen-directeur SYNLAB Analytics & Services in Rotterdam en tevens verantwoordelijk voor de businessunit in West-Europa, is 14 juni jl. toegetreden tot het Fenelab-bestuur. “Ik ben inmiddels een paar keer naar bijeenkomsten van de vereniging geweest. Een enthousiaste en betrokken club mensen. Gezamenlijk kom je tot nieuwe inzichten en krijg je meer voor elkaar bij stakeholders dan als individueel bedrijf.”

Het is nog niet bekend welke portefeuille Pluut krijgt, maar hij kijkt uit naar zijn rol als bestuurslid. “Wij vinden het als bedrijf belangrijk om lid te zijn van een organisatie die de belangen behartigt van alle laboratoria in Nederland”, licht Pluut toe. “Bijvoorbeeld om wet- en regelgeving te beïnvloeden of kennis met elkaar te delen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en daarom is het belangrijk om te weten wat er speelt. Fenelab is het uitgelezen podium om goed op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op diverse terreinen.”

« overzicht