Fenelab
Bent u lid? Login

Fenelab ALV in Deurningen

Publicatiedatum: 29 nov, 2018
Fenelab ALV in Deurningen

Op 20 november jongstleden vond de Algemene Ledenvergadering van Fenelab plaats. De leden werden hartelijk ontvangen bij ACMAA in Deurningen. Zo hartelijk, dat medewerkers van ACMAA ons in de gure herfstkou naar de nabijgelegen parkeerplaats begeleiden. Waarvoor nog dank!

ACMAA is gespecialiseerd is in asbest. In het pand in Deurningen bevindt zich het laboratorium waar asbestanalyses plaatsvinden. Daarnaast worden door de buitendienstmedewerkers van ACMAA asbestinventarisaties (verschillende types), inspecties en luchtmetingen volgens wettelijke kaders uitgevoerd.

TC QA Eurolab

Bernd Kroon deed een dringende oproep om deel te nemen aan de TC QA van Eurolab. De TC QA zoekt meer vertegenwoordigers. Het is niet alleen nuttig voor Fenelab, maar ook voor de individuele deelnemers en hun organisaties om rechtstreeks geïnformeerd te worden en mee te praten over Europese ontwikkelingen in de labwereld. Interesse? Lees meer over de activiteiten van de TC QA van Eurolab.

Verhuizing

Een ander belangrijk agendapunt was de aanstaande verhuizing van het Fenelab-secretariaat naar Misa Advies. Dat is geen onbekende voor de Fenelab-leden. Edwin Zoontjes van Misa Advies verzorgt al jaren het secretariaat van de TC Asbest en is dus al een bekende. En de nog bekendere Mariandl blijft vanaf haar vertrouwde plek bij de VNCI natuurlijk ook actief betrokken bij Fenelab.
De verhuizing zal officieel per 1 januari 2019 plaatsvinden.

Traditioneel presenteerden uiteraard de verschillende commissies en sectoren hun vele activiteiten voor Fenelab (meer details hierover zijn beschikbaar voor de Fenelab-leden in het verslag).

De volgende ALV in juni 2019 zal plaatsvinden bij het nieuw toegetreden Fenelab-lid Agrarisch Laboratorium Noord Nederland (de definitieve datum wordt nog bekend gemaakt).

« overzicht