Fenelab
Bent u lid? Login

NEN zoekt belanghebbenden om mee te praten over nieuwe norm monsterneming

Publicatiedatum: 29 nov, 2018
NEN zoekt belanghebbenden om mee te praten over nieuwe norm monsterneming

NEN zoekt belanghebbenden om mee te praten over de ontwikkeling van de nieuwe norm over de bijdrage van monsterneming aan meetonzekerheid. Voor 1 september 2020 moeten ook geaccrediteerde laboratoria aan deze nieuwe norm voldoen.

In de herziene ISO/IEC 17025 is een nieuwe eis opgenomen over het rapporteren van de meetonzekerheid die ontstaat bij monsterneming. NEN ontwikkelt daarom met belanghebbenden een norm over de bijdrage van monsterneming aan meetonzekerheid. De norm is in lijn met NEN 7779:2018 ‘Milieu, voedingsmiddelen en diervoeders – Meetonzekerheid’, waarvan de herziene versie eerder dit jaar is gepubliceerd. Deze norm biedt handvatten waarmee laboratoria praktisch en eenvoudig meetonzekerheid kunnen bepalen. Zo komen laboratoria onder gelijke omstandigheden tot overeenkomstige waarden van de meetonzekerheid.

Herziene ISO/IEC 17025

In de internationale norm ISO/IEC 17025 is een nieuwe eis opgenomen dat bij de bepaling van meetonzekerheid laboratoria ook de bijdrage van monsterneming moeten meenemen. NEN benadrukt de urgentie om hiermee aan de slag te gaan. Voor 1 september 2020 moeten de geaccrediteerde laboratoria aan deze eis voldoen.
Genormaliseerde toepassingen van statistische methoden zijn onmisbaar voor het omzetten van verzamelde ruwe gegevens in bruikbare, begrijpelijke en uitwisselbare informatie. Daarom is voor de ontwikkeling van deze nieuwe norm het volgens NEN van groot belang dat gebruikers in het veld van voeding, diervoeding en milieukwaliteit input leveren.

Meepraten over ontwikkeling

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces kunnen belanghebbenden contact opnemen met Leanne Valom, consultant Milieu en Maatschappij, telefoon 015 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl. Belanghebbenden die willen meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied kunnen hiervoor terecht bij de normcommissie ‘Statistische toepassingen’. De commissie houdt zich bezig met de toepassing van statistische methoden in milieuonderzoek, met name in milieulaboratoria. Belangstellenden kunnen voor deelname of meer informatie een mail sturen naar mm@nen.nl.

« overzicht