Fenelab
Bent u lid? Login

Nieuwsbronnen

Publicatiedatum: 28 nov, 2018
Nieuwsbronnen

Voor de laboratoriumwereld zijn verschillende bronnen beschikbaar om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Normaliter geven we via de externe links (rechtsonder in de nieuwsbrief) een selectie van de bronnen weer. Dit keer eens een overzichtje onder elkaar in een tabel:

Nieuws van de NVWA Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nieuws over laboratoriumtechnologie van de FHI De Nederlandse brancheorganisatie voor Laboratorium Technologie streeft naar technologische innovatie en business creatie voor haar leden. Daartoe ontwikkelt de brancheorganisatie diverse activiteiten op het gebied van collectieve marketing, belangenbehartiging en individuele dienstverlening.
Nieuws van de RvA Bijna ieder land binnen Europa heeft een nationale accreditatie-instantie. In Nederland is dat de RvA. Onze primaire taak bestaat uit het accrediteren en geaccrediteerd houden van conformiteitbeoordelende organisaties: laboratoria, inspectie-instellingen, certificatie-instellingen en verificatie-instellingen. Zodat het vertrouwen in de kwaliteit van producten en diensten ook echt gerechtvaardigd is.
Chemische2Weekblad Platform voor professionals in de chemie & life sciences
Nieuws van de RIVM Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zet zich al meer dan 100 jaar in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Met een centrale rol in de infectieziektebestrijding en in landelijke preventie- en screeningsprogramma’s. En via onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoek op het vlak van Volksgezondheid en Zorg, en Milieu en Veiligheid. Als ‘trusted advisor’ voor de samenleving. Zo ondersteunt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu burgers, professionals en overheden bij de uitdaging onszelf en onze leefomgeving gezond te houden.
LabInsights.nl LABinsights.nl is het communicatieplatform voor de laboratoriumwereld. De redactie beoogt lezers en sitebezoekers te informeren en inspireren met een mix van theorie, praktijk, actualiteit, en voorbeelden uit de laboratoriummarkt in de breedste zin des woords. Binnen het platform kunnen labmanagers en -medewerkers, leveranciers, ondernemers, onderzoekers, bedrijven, studenten en de overheid nieuwe ontwikkelingen en praktijkervaringen delen. Dit alles in tekst en beeld met expertinterviews, achtergrondverhalen en fotoreportages.
Nieuws van de VNCI De VNCI is het platform waarin chemische bedrijven in Nederland met elkaar samenwerken. De VNCI zet zich in voor een bloeiende chemische industrie in een excellent ondernemingsklimaat in Nederland, door als belangenbehartiger en spreekbuis voor haar leden naar stakeholders op te treden, door als inspirator en vraagbaak service aan haar leden te verlenen, en door nieuwe samenwerkingen te entameren in het ecosysteem waarin haar leden opereren. Daarmee levert de VNCI zichtbaar toegevoegde waarde voor haar leden.
Nieuws van de NEN NEN ondersteunt in Nederland het normalisatieproces. Als een partij zich tot NEN richt met de vraag om een afspraak tot stand te brengen, gaan wij aan de slag.
Nieuws van de NVCi NVCi (voorheen VOC) is de brancheorganisatie voor certificatie- en inspectie instellingen. Leden van NVCi kunnen actief zijn in een grote verscheidenheid aan werkvelden, zoals de bouw, energie, chemie, maakindustrie, publieke- en commerciële dienstverlening, voeding, milieu, gezondheid, transport en logistiek.
Nieuws van Eurolab EUROLAB is een non-profit organisatie die wordt gevormd door 25 nationale verenigingen verspreid over heel Europa. EUROLAB verenigt meer dan 2.000 conformiteitsbeoordelende instanties en vertegenwoordigt ruim 100.000 technisch experts en laboratorium medewerkers.
Nieuws van C3 Het c3-team maakt zich sterk om scholieren een kans te geven bewust te worden van de wereld van chemie, life sciences en procestechniek met als doel hun eigen talent hierin te ontdekken. Deze ervaring moet hen helpen op de middelbare school weloverwogen keuzes te maken in profiel en studie. Het uitgangspunt is ‘de juiste student op de juist plek’.

De hierboven vermelde nieuwsbronnen publiceren met verschillende frequentie nieuwsbrieven. De links naar de meest actuele kunt u rechtsonder in de nieuwsbrief vinden.

Kent u nog een nieuwsbron die hier niet tussen staat? Tip de redactie!

« overzicht