Fenelab
Bent u lid? Login

Asbestlaboratoria van Fenelab plaatsen kanttekeningen bij herziene NEN2990

Publicatiedatum: 07 dec, 2018
Asbestlaboratoria van Fenelab plaatsen kanttekeningen bij herziene NEN2990

De NEN2990 voor de eindbeoordeling na asbestsaneringsprojecten, bevindt zich in de afrondende fase en daar is Fenelab blij mee. Echter, de leden van Fenelab die zijn aangesloten bij de TC Asbest (de asbestlaboratoria) zijn teleurgesteld over het verloop van het proces ter afronding. Ook zijn de asbestlaboratoria teleurgesteld in enkele inhoudelijke aanpassingen ten opzichte van de huidige versie.

Nog altijd is onduidelijk wanneer precies de aangepaste NEN2990 in werking zal treden. Dat is heel vervelend voor de laboratoria daar zij de aanpassingen dienen in te voeren in hun bedrijfsvoering. Aangezien na publicatie er geen overgangstermijn bestaat, dient men onmiddellijk te voldoen aan de nieuwe eisen. Dat gaat ongetwijfeld problemen geven.
Verder zijn er na de formele consultatiefase nog ingrijpende wijzigingen in de nieuwe NEN2990 versie toegevoegd en zijn de indieners van zienswijzen nog altijd niet op de hoogte gesteld wat er met hun commentaar is gebeurd. Die consultatiefase dateert overigens alweer van de zomer 2017.

Als het gaat om de inhoud kunnen de asbestlaboratoria zich niet vinden in een tweetal aanpassingen:
1. Het verlagen van de onderdruk in het containment naar een waarde die onder de wettelijke waarde ligt. Een asbestsaneerder dient daarbij 20 Pa aan te houden terwijl een asbestlab naar een lagere waarde dient te gaan cf. de herziene NEN2990. Dat gaat in de praktijk forse discussie opleveren.
2. Het toetsen bij RK 2A projecten aan de bovengrens van het betrouwbaarheidsinterval. Dat was voorheen een toetsing aan de nominale waarde. Dat betekent een verzwaring van deze eis zonder dat duidelijk is hoeveel meer gezondheid en veiligheid dit oplevert. De asbestlabs vertegenwoordigd binnen Fenelab zijn geen voorstander van dergelijke kostenverhogende maatregelen.

Aangezien deze norm eisen stelt aan de beoordeling van asbestsaneringsprojecten in hoeverre deze wel of niet vrijgegeven kunnen worden, is dit voor het asbestwerkveld een zeer relevante NEN. Deze moet dus gewoon wel werkbaar en kosteneffectief zijn.

Om het ongenoegen te onderstrepen heeft de voorzitter van de Fenelab TC Asbest een brief gestuurd aan de algemeen directeur van NEN en enkele kritische vragen gesteld. De leden van Fenelab wachten de antwoorden van NEN met belangstelling af.

« overzicht