Fenelab
Bent u lid? Login

NEN-ISO 21676 voorziet in grote behoefte

Publicatiedatum: 28 mrt, 2019
NEN-ISO 21676 voorziet in grote behoefte

NEN publiceerde eind 2018 de eerste internationale ISO-norm voor het meten van medicijnen, -resten en -afbraakproducten in drink-, oppervlakte- en gezuiverd afvalwater. Deze norm is van groot belang voor milieu, mens en dier, stelt Marina Maroulakis, consultant Environment & Society bij NEN en secretaris van de normcommissie Organische parameters.
De nieuwe norm voorziet volgens Maroulakis in een grote behoefte. Zo neemt door de vergrijzing het gebruik van medicijnen de komende jaren alleen maar toe. De huidige rioolwaterzuiveringen houden de medicijnen en de resten ervan maar voor een deel tegen. Hierdoor belandt volgens het RIVM jaarlijks minstens 140.000 kilo aan medicijnresten in het oppervlaktewater.

Internationale norm

NEN-ISO 21676 is één van de eerste internationale normen om de aanwezigheid van deze stoffen in oppervlakte- en afvalwater te meten. “Zo krijg je een beter beeld om hoeveel en welke medicijnresten het nu precies gaat”, licht Maroulakis toe. De waterschappen voeren momenteel verschillende proefprojecten met technologieën, zoals ozon en UV/waterstofperoxide, uit om te voorkomen dat de medicijnresten in het oppervlaktewater terechtkomen. Ketenaanpak Medicijnresten uit WaterDeze projecten vormen een belangrijk onderdeel van de Ketenaanpak Medicijnresten uit water waarin de overheid, waterbeheerders, zorg, drinkwaterbedrijven en andere betrokken partijen nauw samen werken aan een heel scala van deeloplossingen.

Langetermijneffect onduidelijk

De waterschappen en drinkwaterbedrijven willen zoveel mogelijk voorkomen dat medicijnresten in het water terecht komen. Het langetermijneffect van deze medicijnresten op de gezondheid van de mens en op de natuur is nog onduidelijk. Volgens het RIVM kunnen pijnstillers weefselschade veroorzaken bij vissen, kunnen anticonceptiemiddelen zorgen voor geslachtsverandering bij vissen en kan het gedrag van kleine waterkreeftjes en vissen veranderen door antipsychotica. Hierdoor kan het ecosysyteem als geheel worden verstoord.

Brede screening mogelijk

De norm is zo opgesteld dat via directe injectie in combinatie met (LC-MS/MS) en/of (LC-(HR)MS/MS) technieken een breed onderzoek van medicijnen, -resten en -afbraakproducten mogelijk is. Daarom is de norm niet beperkt tot een vaste lijst te identificeren stoffen, maar kunnen gebruikers via de norm ook andere medicijnen, -resten en afbraakproducten met dezelfde kenmerken analyseren.

Betere vergelijking analyseresultaten

De nieuwe norm zorgt verder voor een betere vergelijking tussen de analyseresultaten van verschillende laboratoria in diverse landen. Maroulakis hoopt dat zoveel mogelijk Fenelab-leden met de nieuwe norm aan de slag gaan. “NEN is benieuwd naar hun ervaringen. Ook ontvangen wij graag feedback. De input gebruiken wij voor de herziening die binnen drie tot vijf jaar op de rol staat.”

 

 

« overzicht