Fenelab
Bent u lid? Login

Fenelab ALV en Labdag

Publicatiedatum: 19 jun, 2019
Fenelab ALV en Labdag

Op 4 juni was Fenelab te gast bij WLN. Circa 50 leden hadden de tocht naar het hoge noorden gemaakt om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering in het zonovergoten Glimmen.

ALV

Tijdens de ALV is door de leden besloten tot een statutenwijziging waardoor donateurs zich per 1 juli kunnen melden bij Fenelab. Dit donateurschap vervangt het systeem van geassocieerde leden. Donateurs kunnen Fenelab ondersteunen en mogen zich op een aparte (nog te ontwikkelen) pagina van de Fenelab-website profileren (zie ook Donateursregeling per 1-7-2019).

Voorzitter Bernd Kroon heeft een toelichting gegeven op de lopende zaken. Bijvoorbeeld om te memoreren dat de overdracht naar het nieuwe secretariaat inmiddels een feit is en om de plannen rond Fenelab 2.0 te delen. Het bestuur heeft hiertoe een tweetal heisessies gepland om op de vraag ‘Waartoe is Fenelab op aard?’ te reflecteren. Een sessie is al achter de rug en twee domeinen tekenen zich af als centrale thema’s:
– De internationaal profilering van Fenelab
– De rol van accreditatie en van de RvA
Met de RvA loopt al overleg over dit punt. Fenelab zou de samenwerking met de RvA graag meer ingevuld zien als gesprekpartner s en met elkaar mee denkende partijen. De eerste tekenen van de gesprekken met de RVA hierover zijn volgend Bernd Kroon positief.
Na de tweede heisessie volgt uiteraard meer nieuws hierover.

 

Labdag

Aansluitend op de ALV en de voedzame lunch op het zonnige terras vond de openbare Labdag plaats.

Eurolab

De algemeen secretaris van Eurolab, Drewin Nieuwenhuis gaf een presentatie over het belangrijke werk van Eurolab. Nieuwenhuis is tevens verantwoordelijk voor CEOC en het TIC council. EuroLab behartigt sinds 1990 de belangen van de TIC markt (TIC staat voor Testing, Inspection and Certification) met een omzet van circa € 200 miljard per jaar. 25 Organisaties door heel Europa zijn aangesloten. Er zijn vele commissies en werkgroepen waar meningsvorming plaatsvindt en van waaruit de internationale lobby start. Samen met vele collega-organisaties trekt Eurolab op als het gaat om de beïnvloeding en verbetering van Europese regelgeving.

Presentatie Eurolab

WLN

Uiteraard kwam ook WLN als gastheer aan het woord, in de persoon van Hilda Prummel. WLN is een van de vier drinkwaterlaboratoria die Nederland rijk is. WLN is een 100% dochteronderneming van Waterbedrijf Groningen en WMD. En uiteraard zoals alle leden van Fenelab, geaccrediteerd! Een leuke anekdote is dat de Groningers het Drentse water drinken.

Presentatie WLN

Na de introductie over WLN werden de aanwezigen in groepen verdeeld voor een interessante rondleiding door het bedrijf.

Rondleiding LabDag

Rondleiding LabDag

Na de borrel keert iedereen huiswaarts. De ‘tocht’ naar het noorden bleek zeer de moeite waard.
WLN, dank voor de gastvrijheid!

« overzicht