Fenelab
Bent u lid? Login

Afscheid van bestuurder Jan van der Poel

Publicatiedatum: 20 jun, 2019
Afscheid van bestuurder Jan van der Poel

Ruim 200 relaties van de Raad voor Accreditatie verzamelden zich op 3 juni 2019 in Tivoli Vredenburg voor het symposium ‘De waarde van Vertrouwen’. Het symposium stond mede in het teken van het afscheid van Jan van der Poel als bestuurder van de RvA. “Hij was altijd bereid naar de beleving van de klanten van de RvA te luisteren”, stelt Bernd Kroon, Fenelab-voorzitter en deelnemer aan het symposium.

“Een mooie bijeenkomst, een schitterende ambiance, een groot en geïnteresseerd publiek, allen aanwezig vanuit hun respect voor wat Jan van der Poel in zijn carrière voor kwaliteitsmanagement in Nederland heeft betekend”, blikt Kroon terug op het symposium.

Yvonne van Rooy, sinds vorig jaar voorzitter van de Raad van Toezicht, opende het evenement. Hierna volgde een ‘inspiriment’ van filosoof en meervoudig TEDx-spreker Ruud Veltenaar over onze wereld in transformatie en de 17 werelddoelen van de Verenigde Naties. Die moeten ervoor zorgen dat de wereld in 2030 een eerlijke, gezonde en veilige plek is om te leven.

Meer vertrouwen nodig

Vervolgens introduceerde Veltenaar als moderator voor deze bijeenkomst de gastsprekers, waaronder Fenelab-voorzitter Bernd Kroon en namens Normec als vertegenwoordiger van de TIC-industrie aanwezig. Het thema was ‘De waarde van Vertrouwen’.
De presentatie van Kroon ging over de propositie, dat meer vertrouwen nodig is om de kwaliteit van onze samenleving op peil te houden. Dat vertrouwen kun je volgens hem niet alleen meer borgen door uitsluitend meer regelgeving op te stellen. Ook de ethiek zal volgens hem moeten toenemen.

Complexiteit neemt toe

Kroon wijst hierbij op een wet in de thermodynamica die zegt dat de wanorde van een systeem alsmaar toeneemt. Zo gezien is het is een natuurlijk fenomeen dat complexiteit toeneemt. Als dan de verhouding tussen externe gebeurtenissen, intrinsieke ethiek en vertrouwen buiten een bepaalde ratio valt, dan is de kans steeds groter, dat een VUCA-wereld (gekenmerkt door volatility, uncertainty, complexity en ambiguity) ontstaat. Met regels kun je dit zeker aanpakken, maar met ethiek nog beter, stelt Kroon.

Bereid te luisteren

Kroon benadrukt dat Fenelab in de persoon van Jan van der Poel altijd een gesprekspartner heeft gevonden die bereid was te luisteren naar de beleving van de klanten van de RvA. “In de loop van de tijd is daaruit een dynamiek ontstaan die ervoor zorgde dat discussiebijdragen in de Raad van Advies of in de gebruikersraad door de RvA constructief werden opgepakt”, zegt Kroon. “En dat zal in de toekomst ook zo (moeten) blijven, want geheel in de geest van het symposium: veranderende tijden vragen om goed en open overleg, tussen RvA en TIC-industrie. Hierdoor kan de samenleving vertrouwen blijven houden in alle betrokken partijen, publiek en privaat.” Tijdens de borrel was er gelegenheid om het glas te heffen op Jan en om kennis te maken met het nieuwe bestuursteam van de RvA: Roeland Nieuweboer en Joep de Haas.

Bekijk hier de foto’s en presentaties van het symposium op de RvA-site

 

 

 

« overzicht