Fenelab
Bent u lid? Login

Vacature bestuursfunctie NVCi

Publicatiedatum: 30 sep, 2019
Vacature bestuursfunctie NVCi

Op de aanstaande ledenvergadering zullen 2 (nieuwe) bestuursleden worden benoemd. De zittingstermijnen van de bestuurders Edwin Franken en Hans van Rijn lopen in november ten einde. Hans heeft aangegeven zijn bestuursfunctie te continueren en stelt zich wederom verkiesbaar. Edwin heeft aangegeven zijn functie per 21 november 2019 neer te willen leggen, waardoor er tevens één vacature ontstaat met ingang van die datum.

Profiel bestuurder:

  • De kandidaat vertegenwoordigt een lid-bedrijf van NVCi;
  • De kandidaat vervult een leidinggevende functie op directie-, MT- of certificatiemanagement niveau binnen het lid-bedrijf.

Mocht u of één van uw collega’s namens uw bedrijf interesse hebben in vervulling van deze functie, dan bent u van harte uitgenodigd dit uiterlijk 22 oktober te melden bij het NVCi-secretariaat. U kunt uw contactgegevens, beknopte CV en motivatie mailen naar info@nvci.nl. Tijdens de ledenvergadering krijgen de kandidaten gelegenheid zichzelf voor te stellen en hun motivatie toe te lichten, waarna er door de leden gestemd zal worden. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met het secretariaat. De voorwaarden en procedure met betrekking tot het bestuurslidmaatschap zijn opgenomen in de Statuten (artikel 6) en het Huishoudelijk Reglement (artikel 12). Beide documenten kunt u op de website vinden.

Wanneer u overweegt zitting te nemen in het bestuur is het goed om te weten dat de functie in ieder geval de volgende tijdsinvestering met zich meebrengt: het bestuur komt viermaal per jaar bijeen om te vergaderen en vinden er 2 Algemene Ledenvergaderingen plaats. Daarnaast zijn verschillende overleggen waar een bestuurslid aan deel neemt. In principe stelt een bestuurslid zich 4 jaar beschikbaar alvorens er weer een nieuwe termijn ingaat.

Met vriendelijke groet,

Elize Huijsman-Van der Sar

Secretaris

NVCi

Postbus 693

4200 AR Gorinchem

t +31 (0) 183 – 64 50 25

e info@nvci.nl

w www.nvci.nl

« overzicht