Fenelab
Bent u lid? Login

ISO publiceert begin 2020 nieuwe validatie- en verificatienorm ISO/IEC 17029

Publicatiedatum: 11 okt, 2019
ISO publiceert begin 2020 nieuwe validatie- en verificatienorm ISO/IEC 17029

ISO publiceert begin 2020 de nieuwe validatie- en verificatienorm ISO/IEC 17029. Deze norm zal naar verwachting op termijn de huidige norm ISO 14065 vervangen bij het accrediteren van organisaties die de validatie en verificatie uitvoeren van broeikasgasemissies.

Het grootste verschil is dat de nieuwe norm zich niet meer uitsluitend op de validatie- en verificatie van broeikasgasemissies richt, maar ook op de betrouwbaarheid van informatie in andersoortige claims, bijvoorbeeld in mvo-verslagen. De Raad voor Accreditatie werkte namens NEN in een expert-rol mee aan de totstandkoming van deze norm.

Breder pakket

Bedrijven die CO2 uitstoten en deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU-ETS), moeten hun emissies laten verifiëren door een instelling die geaccrediteerd is op basis van de ISO 14065 norm. De komst van de nieuwe ISO/IEC 17029 norm zorgt dat organisaties, zoals laboratoria, een accreditatie kunnen krijgen voor een breder pakket dan alleen de validatie en verificatie van broeikasgasuitstoot.

Betrouwbaarheid informatie

Hierbij gaat het met name over de betrouwbaarheid van informatie die resulteert in claims. Denk aan rapporten en verklaringen over energiebesparing, CO2-emissies en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Validatie en verificatie bij testen, inspectie, certificatie of van meetmethoden vallen niet binnen het toepassingsgebied van de norm.

Duurzaam hout

Het toepassingsgebied van de nieuwe norm is dus een stuk breder. Zo kan de norm bijvoorbeeld inzicht geven in hoeverre claims van bedrijven die naar eigen zeggen duurzaam geproduceerde of hernieuwbare brandstof gebruiken betrouwbaar zijn. Een andere mogelijkheid is de beoordeling van groene investeringen. Hierover publiceerde de Europese Commissie onlangs een document waarin ze naar de nieuwe norm verwees. Daarnaast kan de nieuwe norm mogelijk een rol gaan spelen bij het onafhankelijk toezicht op accountantskantoren.

Kunstmatige intelligentie

Verder overlegt de Raad voor Accreditatie met partijen of de nieuwe norm gebruikt kan worden voor de validatie en verificatie van de werking van kunstmatige intelligentie, bijvoorbeeld van algoritmes. Tegenwoordig nemen computers op basis van algoritmes steeds vaker zelfstandig beslissingen. Hierbij moeten we ons afvragen of de beslissingscriteria die daarbij worden gebruikt, valide zijn en of de data die hierbij als input dient correct is.

Lees het persbericht van de RvA

 

« overzicht