Fenelab
Bent u lid? Login

Uit het bestuur: Fenelab 2.0

Publicatiedatum: 14 okt, 2019
Uit het bestuur: Fenelab 2.0

Met de eerste Fenelab Inspiratie dag heeft het bestuur laten zien dat de transformatie binnen Fenelab nu echt zichtbaar begint te worden. Dank aan al degene die deze mooie dag hebben bijgewoond en tot de plezierige bijeenkomst hebben gemaakt! Voor degene die verstek moesten laten gaan, geen nood, op basis van 94% instemming om deze inspiratiedag ook volgend jaar te organiseren zal dat ook zeker gaan gebeuren!

Fenelab 2.0

Even terug naar de verandering binnen Fenelab die in het voorjaar begon met de afronding van de overdracht van de secretariaatsvoering aan MiSa advies. Waarbij ik hierbij Edwin Zoontjes en Mirjam Kardol dank voor de bevlogen inzet waarmee zij deze transitie hebben geschouderd! De transformatie omvat meerdere aspecten en het daarmee gepaard gaande omdenken is nog zeker niet compleet. Administratief is een nieuwe aanpak geïmplementeerd om begroting en realisatie zowel financieel als ook taak-inhoudelijk beter in zicht te hebben. Onze huidige website zal ook geheel nieuw vorm worden gegeven, zodat het voor U als lid gemakkelijker wordt geïnformeerd te blijven en betrokken te zijn bij de Fenelab activiteiten.

Toekomst

Tevens heeft het bestuur in een tweetal sessies een inventarisatie gemaakt welke doelstellingen de komende jaren als baken kunnen dienen en welke concrete tussentijdse resultaten gesteld kunnen worden om die doelen ook daadwerkelijk te halen. In detail komen we hier in de komende ALV’s op terug. De doelstellingen zijn aan de hand van onze kernthema’s geformuleerd.

Accreditatie

Op het kernthema accreditatie willen we bereiken, dat wij de samenleving duidelijker zichtbaar maken welke enorm belangrijke rol geaccrediteerde laboratoria, inspectie en certificatie-instellingen spelen. We willen dat als goede relatie samen met de RvA doen, natuurlijk zonder onze wederzijdse onafhankelijk rol daarbij uit het oog te verliezen.

Level playing field

Op internationaal vlak blijft het bereiken van een ‘level playing field’ een belangrijk thema, dat op heel veel pijlers inhoud kan worden gegeven. Natuurlijk ook op de wijze waarop het stelsel inhoud krijgt, dat leidt tot accreditatie in verschillende landen. Fenelab zal deelname van leden aan internationale gremia waar mogelijk ondersteunen.

Belangen behartigen

Het derde thema is belangen behartiging, dat meer omvat dan de collectieve vertegenwoordiging van de TIC-sector richting RvA, NVWA en ook NEN. Het is zaak dat onze belangenbehartiging ook plaatsvindt op thema’s als veiligheid, overheidsbesluiten, onderwijs, arbeidsmarkt en informatietechnologie.

En bovenal willen wij U in de toekomst informeren en inspireren op al die gebieden, die voor ons als TIC-sector van belang zijn. Daarom zien we het als een van de belangrijkste doelen om actieve deelname aan boeiende Fenelab activiteiten bij iedereen op een bijzondere plaats in de agenda te krijgen!

 

« overzicht