Fenelab
Bent u lid? Login

Beschouwing Fenelab op onderzoek grondbewerkingsbedrijven inzake PFAS

Publicatiedatum: 21 nov, 2019
Beschouwing Fenelab op onderzoek grondbewerkingsbedrijven inzake PFAS

Recent heeft Fenelab een beschouwing gegeven als reactie op een onderzoek dat is uitgevoerd door de branchevereniging NVPG (de vereniging van grondbewerkers). Het onderzoek betreft een oriënterend ringonderzoek naar PFAS-verbindingen in grond inzake de analyses die door enkele laboratoria zijn uitgevoerd.

Fenelab heeft namens de laboratoriumbranche een beschouwing gegeven op de bevindingen in het rapport. De kern daarvan is dat enkele omissies in het rapport worden besproken en dat Fenelab graag met betrokkenen in gesprek blijft – ministerie I en W, RIVM, SIKB en de grondbranche – over het verder verbeteren van de kwaliteit in de gehele keten, van monsterneming tot en met analyse en rapportage, inzake PFAS. Uit een recente Tweede Kamerbrief van minister Stientje van Veldhoven blijkt eveneens dat het kabinet onderzoek doet naar nauwkeurigheden in de meetresultaten bij PFAS-metingen. Fenelab is bereid hier medewerking aan te verlenen.

« overzicht