Fenelab
Bent u lid? Login

Fenelab op snelheid

Publicatiedatum: 05 dec, 2019
Fenelab op snelheid

Op 27 november was de algemene ledenvergadering van Fenelab te gast bij Nutrilab in Giessen. Door de hoge opkomst steeg het inwonersaantal van dit pittoreske dorp tijdelijk met bijna 5%. Nadat iedereen geparkeerd en droog binnen was zette voorzitter Bernd Kroon er vanwege de hoeveelheid agendapunten flink de pas in.

Verschillende actuele onderwerpen zorgen voor reuring in Fenelab-gelederen. Naar aanleiding van ontwikkelingen op het gebied van asbestsanering, PFAS-normen en het belang van de metrologische kennis (zie de kamerbrief over dit onderwerp) zijn laboratoria direct en indirect veel in het nieuws. De verschillende commissies binnen Fenelab zetten zich in om over deze onderwerpen de juiste informatie naar buiten te brengen.

Fenelab 2.0

En ook binnen Fenelab vindt veel activiteit plaats. Fenelab 2.0 is een feit. De overgang naar het nieuwe secretariaat is afgerond, de nieuwe website wordt voorbereid, de financiën zijn op orde en de actiepunten uit de notulen van de vorige ALV zijn afgehandeld. Op de volgende ALV zal het strategiestuk dat door het bestuur tijdens de heisessies is opgesteld worden gepresenteerd. Daarbij worden ook de concrete acties die eruit volgen benoemd.

Een lach en een traan

Bernd kondigde bij de start van de vergadering aan dat er zowel een lach als een traan te bespreken waren. De traan wordt veroorzaakt door het afscheid van Gerben Visser als bestuurslid (zie ook het duo-interview met Gerben en zijn opvolgster Karen Schellens). Gerben wordt onder applaus uiteraard in het zonnetje gezet en officieel benoemd tot ‘Fenelab-ambasadeur voor het leven’.
Met het verwelkomen van een nieuw lid – Biosisto – en een nieuwe donateur – PHC Europe – is het gelukkig weer tijd voor een lach.

Vruchtbare contacten

Het bestuur en de commissies blijken tijdens de verschillende presentaties druk in de weer met het behartigen van de belangen van geaccrediteerde laboratoria. Met alle stakeholders in het vakgebied lopen vruchtbare contacten: met RvA, NEN, ministerie van EZK, NVCI, VNCI en FHI. Zo roept de RvA de Fenelab-leden op deel te nemen aan workshops over een efficiënte doorlooptijd; hoe zou die idealiter moeten zijn? Ook zijn er plannen voor groepsoverleg tussen RvA, NEN, NVCI en Fenelab om gezamenlijk de belangen van de laboratoria te behartigen, zoals ook besproken tijdens de Inspiratiedag in het najaar. Bij het NEN worden per 2020 twee adviesraden ingericht waar Fenelab zeker aan deel zal nemen.

In de commissies

In dezelfde vaart als de rest van de vergadering werden alle activiteiten van de commissies gepresenteerd. En dat zijn er indrukwekkend veel.

  • Contacten met beroepsopleidingen over het curriculum zodat deze aansluit bij de behoefte binnen laboratoria;
  • Arbocatalogus Fenelab wordt aangepast op de onderwerpen asbest, kwartsstof en EMV;
  • De afronding van het RI&E-instrument voor laboratoria, LabRISK;
  • Het belang van tijdige actie rond de ISO 17025 (lees ook het artikel hierover elders op de Fenelab-site)
  • Het opstellen van een gezamenlijk cyberweerbaarheidsplan;
  • De komende meldplicht voor de foodsector;

om er maar een paar te noemen. Als je de details van alle plannen en acties wilt weten, moet je natuurlijk gewoon aanwezig zijn bij de volgende ALV.

Belangrijke data

Tijdens de nieuwjaarsborrel op 22 januari bij DARE!! in Woerden wordt officieel afscheid genomen van Mrs Fenelab, Mariandl van den Andel. Vergeet niet door te geven aan het secretariaat dat je daarbij bent.
Tenslotte vast een paar save the dates voor:

  • de Labdag op 11 juni 2020
  • de volgende Inspiratiedag op 7 oktober 2020
  • de volgende ALV op 26 november 2020

 

Na de ALV volgde een presentatie van Schouten, producent van voedsel dat op planten steunt, de zogenaamde plant based protein. En kon het lab van Nutrilab worden bezocht.

 

 

 

Maar daarna was het toch echt tijd voor de borrel.

« overzicht