Fenelab
Bent u lid? Login

Afscheid van het gezicht van Fenelab

Publicatiedatum: 06 feb, 2020
Afscheid van het gezicht van Fenelab

Op 22 januari vond in Woerden de Fenelab Nieuwjaarsborrel plaats. Na een korte toelichting op verleden, heden en toekomst van Fenelab door voorzitter Bernd Kroon, is het eerst tijd om samen het glas te heffen op het nieuwe jaar.

Maar dit jaar is deze bijeenkomst niet alleen om te proosten, maar vooral om Mariandl van den Andel te eren voor haar jarenlange inzet voor Fenelab: een passend afscheid dat vanwege haar ziekte lang op zich heeft moeten laten wachten. Bernd sprak haar toe.

Stijlvol

Bernd denkt met weemoed terug aan de tijd van foutloze notulen en de stijlvolle manier waarop Mariandl zorgde dat het ‘water helder bleef’ met oog voor ieders belangen. Zij zorgde ervoor dat de leden zich thuis voelden en ging met alles en iedereen respectvol om.’ Mariandl deed dat uiteraard niet alleen – wat ook af te lezen is uit de aanwezige (oud-) voorzitters – maar zij ‘creëerde voor een belangrijk deel de voorwaarden waaronder Fenelab kon floreren’.

Erelid

De toekomst zal weer nieuwe uitdagingen bieden, bijvoorbeeld op het vlak van automatisering. ‘Plannen om een elektronische Mariandl te bouwen, zijn helaas vroegtijdig afgeblazen.’ Fenelab zal in de toekomst steunen op Edwin Zoontjes en Mirjam Kardol van MiSa Advies. Om statutair te borgen dat Mariandl in die toekomst niet uit het oog verloren wordt, biedt Bernd een certificaat aan waardoor zij erelid wordt van Fenelab.

Helder

Mariandl is en was het gezicht van Fenelab. Volgens Bernd betekent het gezicht zijn van een organisatie, dat je het ultieme punt van vertrouwen representeert. Zo zal zij herinnerd worden. Om ook omgekeerd te zorgen dat Fenelab in de herinnering van Mariandl blijft, ging Bernd op zoek naar een passend cadeau.
‘Sommige dingen hebben gewicht, maar het meeste gewicht heeft dat wat het lichtst is, en dat is liefde en aandacht en zorg.’ Om dat te verbeelden overhandigd hij een glaskunstwerk: ‘een helder stuk glas met erin een hart dat Fenelab symboliseert’.

Sweet memories

Vanaf zeven A4tjes met grote letters neemt Mariandl vervolgens het woord. Zij schetst de ontstaansgeschiedenis van Fenelab. Bij de oprichting stond Fenelab voor de Federatie van Nederlandse Verenigingen van Laboratoria en Inspectie-instellingen. Niet een ledenvereniging zoals nu, maar een collectief van verenigingen. ‘Daar komt trouwens de FE uit Fenelab vandaan. Ik denk niet dat iedereen dat weet.’ Mariandl is niet alleen het gezicht, maar ook het geheugen van Fenelab.
‘Zoveel leden, zoveel voorzitters, zoveel commissies, zoveel prachtige Labdagen.’ Mariandl blikt terug op langdurende vergaderingen helemaal in het begin van Fenelab waar zij ingedommelde bestuursleden subtiel wakker porde, een ballotagecommissie van de vereniging die zich apart bleef manifesteren die vooral het niveau van de wijnkennis testte en het beantwoorden van mailtjes tijdens het koken. Zij voelde zich ‘de moeder van Fenelab’; de toehoorders knikken instemmend.

Mariandl noemt een paar mensen bij naam (dat zullen wij hier niet herhalen) die zich hierdoor ongetwijfeld vereerd voelden en sluit af met:
‘Lieve leden, laten we het glas heffen op Fenelab, op het leven en bovenal op uw gezondheid! Dank u wel’

 

Bernd overhandigt het certificaat van erelid aan Mariandl

 

Het ‘hart’ van Fenelab

 

Zeven pagina’s herinneringen

 

met Herman van den Berg

 

met Peter de Vries en Jan Tempelman

 

met Ronald Karel

 

met Ruud Zantman

 

met Fenelab

 

Dank!

 

« overzicht