Fenelab
Bent u lid? Login

NEN: Aan de slag met de nieuwe norm voor de bijdrage van bemonstering aan meetonzekerheid

Publicatiedatum: 10 mrt, 2020
NEN: Aan de slag met de nieuwe norm voor de bijdrage van bemonstering aan meetonzekerheid

In de herziene internationale norm, de ISO 17025 ‘Algemene eisen voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria’, is een nieuwe eis opgenomen waaraan geaccrediteerde laboratoria vanaf 1 september 2020 moeten voldoen. Het gaat om het beschikbaar hebben van de extra bijdrage aan de meetonzekerheid door de (geaccrediteerde) monsterneming. NEN 7779:2018 ‘Milieu, voedingsmiddelen en diervoeders – Meetonzekerheid’ is al eerder opgesteld voor laboratoria. Hiermee kan de meetonzekerheid van een monster worden bepaald na de aankomst in het laboratorium. Fenelab heeft hier ook meegedacht bij de ontwikkeling van deze norm en nu wordt er een bijeenkomst over georganiseerd. Tevens is het later dit jaar mogelijk om commentaar te leveren op het aanverwante Ontwerp NEN 7776. NB Houd SVP de berichtgeving in de gaten over de organisatie van dit evenement i.v.m. het beleid rondom het Coronavirus.

Klik hier voor meer informatie.

« overzicht