Fenelab
Bent u lid? Login

AQUON, instituut voor wateronderzoek en advies

AQUON, instituut voor wateronderzoek en advies

We ondersteunen onze klanten met watergerelateerd milieuonderzoek en -advies ten behoeve van monitorings- en handhavingtaken. Onze organisatie is een solide team van 40 vakkundigen en goed gemotiveerde mensen. Kwaliteit, klantgerichtheid en kennis zijn onze kernwaarden.

Producten & Diensten

AQUON is gespecialiseerd op het gebied van watergerelateerd onderzoek in verschillende vakdisciplines en matrices. Daarnaast leveren wij professionele advisering over diverse vraagstukken gerelateerd aan het natte milieu. U kunt bij ons voor de volgende vakdisciplines en matrices:
  

Matrices
 • Oppervlaktewater
 • Afvalwater
 • Grondwater
 • Zuiveringsslib
 • Waterbodem 
Vakdisciplines
 • Hydrobiologie
 • Natchemisch
 • Organisch
 • Microbiologie
 • Monstername- en logistiek
 • Bijzonder onderzoek en advies