Fenelab
Bent u lid? Login

Agrarisch Laboratorium Noord Nederland

Hoofdvestiging:

Agrarisch Laboratorium Noord Nederland

De Kruilier 1
9172 AP
Ferwert, Friesland

Tel:0518-411201
www:alln.nl

RvA accreditaties: 320

Het Agrarisch Laboratorium Noord Nederland verricht fysisch en chemisch onderzoek in veel uiteenlopende producten, welke aangeleverd worden door de opdrachtgever, een ophaaldienst of een in eigen beheer gevormde monsterneming dienst. ALNN beheert de analysegegevens voor de opdrachtgevers en brengt desgevraagd advies uit aan de opdrachtgever. Hiertoe heeft ALNN expertise op het terrein van landbouwkundige advisering. Voor monsters die worden aangeboden is ALNN alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van de monstervoorbehandeling en het analytisch onderzoek.