Fenelab
Bent u lid? Login

Aqualab Zuid B.V.

Hoofdvestiging:

WERKENDAM

Postbus 147
4250 DC
Werkendam, Noord-Brabant

Tel:0183-305500
Fax:0183-305599
www:aqualabzuid.nl

RvA accreditaties: L387

Aqualab Zuid is een laboratorium dat gevestigd is in Werkendam met als voornaamste werkgebied de (drink)watersector. De grootste opdrachtgevers en tevens de eigenaren van het laboratorium zijn de drie zuidelijke drinkwaterbedrijven in Nederland - Evides, Brabant Water en Waterleiding Maatschappij Limburg (WML). Naast onderzoek voor de waterleidingbedrijven wordt ook (drink)wateronderzoek uitgevoerd voor overige opdrachtgevers.

De werkzaamheden bestaan vooral uit het uitvoeren van analyses voor het wettelijk verplichte meetprogramma, procesbewaking en kwaliteitsborging bij de winning, zuivering en levering van water. Dit geldt zowel voor de waterleidingbedrijven als voor bedrijven en instellingen met eigen winningen en/of collectieve leidingnetten. Een ander werkgebied betreft het onderzoek van monsters ten behoeve van de wettelijk verplichte controles voor zwem- en badinrichtingen.

Naast het uitvoeren van analyses adviseert Aqualab Zuid op het gebied van zuivering en troubleshooting bij waterzuiveringsproblemen. Aqualab Zuid verzorgt eveneens monsterneming en opleidingen op het gebied van monsterneming. Verder wordt op verzoek specifiek onderzoek op locatie uitgevoerd.

Aqualab Zuid is met betrekking tot de kwaliteitsborging voor de monsterneming en het onderzoek volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd.

Aqualab Zuid neemt deel aan diverse nationale en internationale werkgroepen in de (drink)watersector.