Fenelab
Bent u lid? Login

Aqualysis

Hoofdvestiging:

ZWOLLE

Loggerweg 6
8042 PG
Zwolle, Overijssel

Tel:038-4259600
www:aqualysis.nl

RvA accreditaties: L230

Aqualysis is een modern en zelfstandig opererend waterlaboratorium opgericht op 1 januari 2014.

We verrichten werkzaamheden voor de vijf waterschappen die tevens eigenaar zijn.
Dit zijn de Waterschappen: Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe en Zuiderzeeland.
Naast deze klanten behoren ook gemeenten, provincies en de rijksoverheid tot onze klantenkring.

Producten en diensten

Aqualysis biedt haar klanten diverse producten en diensten aan. Deze zijn onder te verdelen in de categorieën:

  • Monsterneming
  • Chemisch onderzoek;
  • Hydrobiologisch onderzoek;
  • Bacteriologisch onderzoek.

Voor een uitgebreid producten- en dienstenoverzicht verwijzen wij u naar onze productcatalogus of vragen u contact op te nemen met klantenservice