Fenelab
Bent u lid? Login

Commissies

Commissies

Fenelab bestaat momenteel uit vijf sectoren: algemene (beleids)commissies, met elk een eigen aandachtsgebied.

Sectoren:

  • Agro-Food (voorzitter P. Vos)
  • Asbest (voorzitter J.H.F van der Wart)
  • Bouw (voorzitter S. O’Hagan)
  • Elektro (voorzitter D. van der Vlugt)
  • Milieu (voorzitter J.W. Hutter)

Commissies:

  • Accreditatie (voorzitter vacature)
  • Arbocatalogus (voorzitter R. Visser)
  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) (mogelijke herstart medio 2017)
  • Onderwijs & Arbeid (voorzitter L. van der Kuil)
  • Public Relations (voorzitter G. Visser)

Binnen iedere sector buigen vakdeskundigen zich inhoudelijk over technische aangelegenheden. In de beleidscommissies komen meer bedrijfsmatige zaken aan de orde. Daarnaast komen in de vijf algemene commissies sectoroverschrijdende onderwerpen aan bod. Fenelab is met twee zetels vertegenwoordigd in de Gebruikersraad van de Raad voor Accreditatie (RvA), die zes zetels telt en met een zetel vertegenwoordigd in het RvA Adviespanel Belanghebbenden.
Een lid is doorgaans actief in één of meer (sector)commissies.