Fenelab
Bent u lid? Login

Commissie Accreditatie

Commissie Accreditatie

De Commissie Accreditatie heeft tot doel de transparantie en redelijkheid in de accreditatieregels (normen, T-documenten) en het accreditatieproces (auditoren, interpretaties, prijsstelling, internationaal) af te stemmen en te bevorderen. Daarnaast richt de commissie zich op het onderhouden van een open en constructieve relatie met de Raad voor Accreditatie (RvA).

Om dit te kunnen verwezenlijken vergadert de commissie 3 tot 4 maal per jaar. Voorafgaand aan deze vergaderingen overlegt het commissiebestuur en formuleert – waar nodig – standpunten over de te behandelen agendapunten, welke aan de vergadering worden voorgelegd. De Commissie Accreditatie mag zich gelukkig prijzen met een warme belangstelling uit een zeer brede groep van laboratoria, certificatie- en inspectie-instellingen. Op de vergaderingen is standaard een vertegenwoordiger van de RvA aanwezig, hetgeen door de leden als prettig wordt ervaren.

Het is gebruikelijk dat er op een aantal vergaderingen een thema wordt behandeld waartoe ook een spreker wordt uitgenodigd. Daarnaast heeft het commissiebestuur tweemaal per jaar bilateraal overleg met de RvA.