Fenelab
Bent u lid? Login

Commissie Arbocatalogus

Commissie Arbocatalogus

Op 1 januari 2007 is de Arbowet gewijzigd. De wijziging hield o.a. in dat per branche ingespeeld kan worden op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden door middel van een arbocatalogus. Fenelab en de vakbonden hebben de handschoen opgepakt om een arbocatalogus voor de laboratoria te ontwikkelen.

De Arbowetgeving eist dat bedrijven werken aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, maar de Arbowetgeving geeft lang niet altijd aan hoé dat moet gebeuren. Met deze Arbocatalogus wil Fenelab haar leden praktische informatie en oplossingen geven om te kunnen voldoen aan de eisen uit de Arbowetgeving.
Op dit moment bevat de arbocatalogus informatie en oplossingen over

  • Kankerverwekkende , Mutagene en Reprotoxische stoffen (CMR)
  • Vluchtige Organische stoffen (VOS, oplosmiddelen).

Bij deze onderwerpen geldt dat een deel van de oplossingen vergelijkbaar is. Daarom is in de Arbocatalogus ook een algemeen deel over Gevaarlijke stoffen opgenomen, met daarin oplossingen die voor zowel de CMR-stoffen als de oplosmiddelen gelden.

Aan het uitbreiden van het aantal onderwerpen wordt gewerkt.