Fenelab
Bent u lid? Login

Commissie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Commissie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

De commissie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) heeft tot doel haar leden bewust te maken van de mogelijkheden voor duurzame bedrijfsvoering en te stimuleren dat duurzaamheid een onderdeel wordt van het beleid van geaccrediteerde laboratoria en kalibratie- en inspectie-instellingen in Nederland. Dit doet zij door het uitwisselen van kennis, het inventariseren van thema’s en onderwerpen en zo nodig het uitwerken van verbetervoorstellen.

De commissie zal in werkgroepen verschillende thema’s uitwerken, een structuur bieden voor MVO onderwerpen en zal namens de branche voorstellen formuleren voor een duurzame invulling van haar activiteiten. Indien de branche behoefte heeft aan het opstellen van een MVO ladder voor laboratoria en kalibratie- en inspectie-instellingen zal de commissie hier op de langere termijn invulling aan kunnen geven.

Om dit te kunnen verwezenlijken vergadert de commissie 2 tot 3 maal per jaar en zijn er werkgroepen actief.