Fenelab
Bent u lid? Login

Criteria voor geassocieerd – en buitengewoon lidmaatschap

Criteria voor geassocieerd – en buitengewoon lidmaatschap

Voortvloeiend uit de ALV van 14 juni 2018 te Edam is besloten dat de vereniging een nadere toelichting zal opstellen en hanteren bij het verlenen van het geassocieerde en buitengewone lidmaatschap.

Bijzonder is dat Fenelab de optie ‘geassocieerd lidmaatschap’ wil handhaven voor leden die een op maat gesneden waardepropositie voor de leden ter beschikking stellen, die op dezelfde wijze niet in het algemeen publiek ter beschikking wordt gesteld. Vanwege deze doorgaans op bijzondere kennis gebaseerde bijdrage wordt de exclusiviteit op dat werkveld aan het geassocieerde lid gegund.

Klikt u hier voor de Criteria voor geassocieerd – en buitengewoon lidmaatschap.

Fenelab wil daarnaast ook andere partijen uitnodigen om deel te worden van de vereniging via een waardevolle bijdrage aan de vereniging. Deze mogelijkheid zal verder in de vorm van een sponsor-lidmaatschap zonder stemrecht worden uitgewerkt. Doelstelling is om deze vormen van lidmaatschap uiterlijk in het nieuwe jaar mogelijk te maken.