Fenelab
Bent u lid? Login

De Fenelab commissiestructuur

De Fenelab commissiestructuur

Fenelab bestaat momenteel uit vijf sectoren: algemene (sector)commissies, met elk een eigen aandachtsgebied.

Sectoren:

  • Agro-Food
  • Asbest
  • Bouw
  • Elektro
  • Milieu

Commissies:

  • Accreditatie (kalibratie)
  • Arbocatalogus
  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
  • Onderwijs & Arbeid
  • Public Relations

Binnen iedere sector buigen vakdeskundigen zich inhoudelijk over technische aangelegenheden. In de beleidscommissies komen de meer bedrijfsmatige zaken aan de orde. Daarnaast komen in de vijf algemene commissies sectoroverschrijdende onderwerpen aan bod. Fenelab is met twee zetels vertegenwoordigd in de Gebruikersraad van de Raad voor Accreditatie (RvA), die zes zetels telt.
Een lid is doorgaans actief in één of meer (sector)commissies.