Fenelab
Bent u lid? Login

Sector Agro-Food

Sector Agro-Food

De sector Agro-Food wordt gevormd door de leden van Fenelab die werkzaam zijn in voedingsmiddelen-, diervoeder- en aanverwante sectoren. Dit kunnen bedrijfsinterne, overheids- en commerciële laboratoria zijn.

Binnen de sector Agro-Food worden beleidsmatige onderwerpen besproken die alle leden aangaan. Leden kunnen thema’s voor behandeling en discussie inbrengen. Ook worden af en toe gastsprekers uitgenodigd. Belangrijke thema’s tot nu toe zijn kwaliteit van onderzoek, PR, onderwijs en de relatie met overheidsinstanties.

Daarnaast komen er regelmatig onderwerpen aan de orde die vakinhoudelijk extra aandacht verdienen. Deze worden voorgelegd aan de Technische Commissie Agro-Food.