Fenelab
Bent u lid? Login

Sector Asbest

Sector Asbest

Visie en doelstellingen Sectorcommissie Asbest (maart 2016)

De Sectorcommissie Asbest van de bij Fenelab aangesloten asbest inspectie & testlaboratoria streeft een eenduidig hoog kwaliteitsniveau na op het gebied van onafhankelijk asbestonderzoek en levert daarmee een duurzame en kwalitatief hoge bijdrage aan de andere stakeholders in de asbestbranche.
Door het bijhouden en het constructief inspelen op relevante ontwikkelingen, ondersteund door informatie-uitwisseling, samenwerking en opleidingen kunnen de volgende doelstellingen worden gerealiseerd:
• De kwaliteit van het inspectie- en laboratoriumonderzoek wordt geborgd;
• De innovaties op ons werkterrein worden gefaciliteerd;
• Een pragmatische en eenduidige aanpak binnen gestelde kwaliteitscriteria wordt nagestreefd;
• De deskundigheid van de medewerkers wordt verbeterd;
• De samenwerking met de ketenpartners wordt gecontinueerd en verstevigd;
• De samenwerking met maatschappelijk betrokken partijen en sectoren wordt geïntensiveerd met het oog op de ontwikkeling en handhaving van effectieve wet-en regelgeving.
De Sectorcommissie Asbest is zich bewust van de grote maatschappelijke druk en de potentiele onrust rondom de aanwezigheid en verwijdering van asbest en streeft actief naar open communicatie met overheid en politiek om relevante feiten en onderbouwde inschattingen naar voren te brengen in het kader van het maatschappelijke debat.