Fenelab
Bent u lid? Login

Sector Kalibratie

Sector Kalibratie

De Sector Kalibratie wordt gevormd door de leden van Fenelab die werkzaam zijn in de verschillende geaccrediteerde kalibratielaboratoria in Nederland.

Kalibratie is het vaststellen van de afwijking ten opzichte van een internationale standaard. Alle meetinstrumenten die gebruikt worden om absolute waarden vast te stellen, dienen periodiek gekalibreerd te worden. Gezien de vaak grote belangen die hiermee gemoeid zijn, is het van groot belang dat deze kalibraties met een zeer hoge mate van betrouwbaarheid worden uitgevoerd. Geaccrediteerde laboratoria gaan daar zelf altijd verantwoordelijk mee om. Toch is het belangrijk dat ideeën en kennis tussen de kalibratie-instellingen worden uitgewisseld zodat normen en meetmethoden op dezelfde wijze worden geïnterpreteerd en kalibratie-laboratoria ook in complexe situaties dezelfde lijn kunnen volgen.

Binnen de sector Kalibratie worden inhoudelijke onderwerpen besproken die de leden binnen de kalibratiewereld aangaan. Belangrijke onderwerpen zijn meetonzekerheden, nieuwe normen en/of aanpassingen in bestaande normen.