Fenelab
Bent u lid? Login

Sector Milieu

Sector Milieu

De sector Milieu wordt gevormd door de leden van Fenelab die werkzaam zijn in milieu en water. Het betreft zowel overheids- als commerciële laboratoria.

Binnen de sector Milieu worden beleidsmatige onderwerpen besproken die alle leden aangaan. Leden kunnen thema’s voor behandeling en discussie inbrengen. Ook worden af en toe gastsprekers uitgenodigd. Belangrijke thema’s van de laatste tijd zijn de nieuwe regelgeving m.b.t. bodemkwaliteit en de Kaderrichtlijn Water. Verder is asbest een vakgebied waarin momenteel veel gebeurt. De sector Milieu is goed vertegenwoordigd in diverse NEN (sub)commissies en richt zich op het leveren van een adequate branchebrede inbreng bij de totstandkoming van normdocumenten.

Regelmatig komen er onderwerpen aan de orde die vakinhoudelijk extra aandacht verdienen. Deze worden ter bestudering en advies voorgelegd aan één van de technische commissies (zoals milieu, asbest, hydrobiologie).