Fenelab
Bent u lid? Login

Suggesties of vragen

Heeft u vragen of suggesties neem contact op met Fenelab.

secretariaat@fenelab.nl

Arbocatalogus

Aanleiding
Op 1 januari 2007 is de Arbowet gewijzigd. De wijziging hield o.a. in dat per branche ingespeeld kan worden op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden door middel van een arbocatalogus. De brancheorganisatie Fenelab en de vakbonden hebben de handschoen opgepakt om een arbocatalogus voor de laboratoria te ontwikkelen.

Doel
De Arbowetgeving eist dat bedrijven werken aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, maar de Arbowetgeving geeft lang niet altijd aan hoé dat moet gebeuren. Met deze Arbocatalogus wil Fenelab haar leden praktische informatie en oplossingen geven om te kunnen voldoen aan de eisen uit de Arbowetgeving.

Doelgroepen
Doelgroepen voor deze arbocatalogus zijn de medewerkers van alle bij Fenelab aangesloten laboratoria die een rol hebben in arbeidsomstandigheden als preventiemedewerker of in het opstellen van werkprocedures. Hun opleidingsniveau is minimaal VMBO.

Inhoud
Op dit moment bevat de arbocatalogus informatie en oplossingen over

  1. Kankerverwekkende , Mutagene  en Reprotoxische stoffen (CMR)
  2. Vluchtige Organische stoffen (VOS, oplosmiddelen).

Bij deze onderwerpen geldt dat een deel van de oplossingen vergelijkbaar is. Daarom is in de Arbocatalogus ook een algemeen deel over Gevaarlijke stoffen opgenomen, met daarin oplossingen die voor zowel de CMR-stoffen als de oplosmiddelen gelden.

Aan het uitbreiden van het aantal onderwerpen wordt gewerkt.

Realisatie
De Arbocatalogus Fenelab is ontwikkeld door:

samen het haar leden:

Actualisatie en uitbreiding.
Fenelab zal regelmatig nieuwe informatie en oplossingen aan de Arbocatalogus toevoegen en bestaande informatie en oplossingen actualiseren. Jaarlijks zal een plan hiervoor worden opgesteld, in samenspraak met de vakbonden.

In 2016 is de Arbocatalogus geactualiseerd. Met name de informatie over de etikettering van stoffen en mengsels is aangepast aan de nieuwe regels volgens GHS en CLP.