Fenelab
Bent u lid? Login

Suggesties of vragen

Heeft u vragen of suggesties neem contact op met Fenelab.

secretariaat@fenelab.nl

Beperken van de duur van de blootstelling of het aantal blootgestelde werknemers

Als het beperken van de blootstelling niet lukt met maatregelen van niveau 1 of 2 van de arbeidshygiënische strategie, kan een aantal organisatorische maatregelen genomen worden om de blootstellingsduur en het aantal blootgestelde werknemers te beperken.
In veel bedrijven gaan deze maatregelen vergezeld van het verplaatsen van de activiteit met de gevaarlijke stof naar een afgescheiden ruimte. De werknemer verblijft dan maar korte tijd in deze ruimte om noodzakelijke handelingen uit te voeren. De controle en vaak ook de bediening van de apparatuur kunnen tegenwoordig steeds meer op afstand buiten de ruimte worden gedaan.
Deze werkplekafscheiding beperkt niet alleen het aantal blootgestelde werknemers, maar ook de blootstellingsduur. Als werkzaamheden niet de gehele dag duren, hoeven werknemers ook niet de hele dag in die ‘besmette’ werkruimte aanwezig te zijn.
Als er speciale risicovolle handelingen (werken met kankerverwekkende stoffen, zoals cytostatica, extreem giftige stoffen en radioactieve stoffen) plaatsvinden in een afgescheiden werkruimte, kan de toegang worden gecontroleerd met behulp van een pasjessysteem of een speciale sleutel. De werknemers die dit werk uitvoeren, horen specifieke voorlichting en instructie te krijgen. Speciale werkkleding en veiligheidssignalering (pictogrammen) kunnen aanvullende technische maatregelen zijn.

Terug naar Arbeidshygiënische strategie