Fenelab
Bent u lid? Login

Suggesties of vragen

Heeft u vragen of suggesties neem contact op met Fenelab.

secretariaat@fenelab.nl

Noodmaatregelen

Naast de persoonlijke beschermingsmiddelen zijn er krachtens de arbowet- en regelgeving ook organisatorische en technische eisen voor laboratoria.
Te denken valt aan:

  • plannen: noodplan, calamiteitenplan, communicatieplan
  • afstemming en afspraken met de hulpverleningsdiensten
  • trainen van bedrijfshulpverleners waarbij scenario’s worden nagelopen
  • vluchtwegen en nooduitgangborden
  • brandblusmiddelen met verschillende blusstoffen: water, zand, kooldioxide, sproeischuim of poeders
  • sprinklerinstallatie
  • blusdekens
  • nooddouches en oogdouches
  • EHBO-voorzieningen als verbandmiddelen, ontsmettingsmiddelen, antigiften.

 

In een volgende versie van de arbocatalogus zullen deze noodmaatregelen verder uitgewerkt worden.

Terug naar Effecten