Fenelab
Bent u lid? Login

Suggesties of vragen

Heeft u vragen of suggesties neem contact op met Fenelab.

secretariaat@fenelab.nl

Voorlichting en onderricht bij het werken met gevaarlijke stoffen

De Arbowet vereist dat de werknemer voldoende op de hoogte is van de risico’s van het werk. Hij behoort kennis te hebben over de maatregelen die de blootstelling beperken, en behoort geïnstrueerd te zijn over de wijze waarop met deze maatregelen dient te worden omgegaan. Het Arbobesluit (artikel 4.10d) geeft aan welke onderwerpen tijdens voorlichting en onderricht moeten worden behandeld:

De werkgever zal moeten borgen dat de werknemer voldoende is voorgelicht. Deels kan hij vertrouwen op een toepasselijke vooropleiding. De bedrijfssituatie en de te gebruiken stoffen zullen altijd verschillen. Daarom is op de werksituatie toegesneden voorlichting altijd noodzakelijk. Natuurlijk moet de werkgever gebruikmaken van de aanwezige veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) en de gevaarsetiketten op chemicaliën. Het bespreken van het onderwerp ‘gevaarlijke stoffen’ tijdens het werkoverleg is een mogelijkheid om de aandacht vast te houden.

Terug naar Etiket