Fenelab
Bent u lid? Login

Suggesties of vragen

Heeft u vragen of suggesties neem contact op met Fenelab.

secretariaat@fenelab.nl

Schatten van blootstelling met de Stoffenmanager

De Stoffenmanager is een digitaal hulpmiddel voor het MKB. De Stoffenmanager ondersteunt bedrijven bij het opstellen van de RI&E en het Plan van Aanpak, bij het maken van werkplek-instructiekaarten (WIK) en bij de opslag van gevaarlijke stoffen.
De Stoffenmanager is te vinden op de website www.stoffenmanager.nl. Voor het gebruik van het instrument moet enkel een gratis inlognaam worden aangemaakt.
De Stoffenmanager kan het best worden omschreven als een prioriteringsinstrument. Het rangschikt risico’s op basis van gevaarseigenschappen van producten in combinatie met de geschatte blootstelling aan die producten tijdens handelingen. De berekeningen vinden op een kwalitatieve wijze plaats, waarbij het resultaat een relatieve risicoclassificatie is.

De Stoffenmanager voert de RI&E-tox uit waarbij de aard (alleen inademing), mate (kwalitatief), duur en frequentie van de blootstelling aan producten wordt beoordeeld. De Stoffenmanager gaat hierbij verder dan algemene RI&E-instrumenten. Het gebruik van de Stoffenmanager ontslaat bedrijven niet van de verplichting om aantoonbaar te maken dat werknemers niet aan te hoge concentraties stoffen worden blootgesteld. Met de Stoffenmanager wordt duidelijk in welke gevallen dit als eerste opgepakt moet worden. Dit betekent dat na doorlopen van de Stoffenmanager de “RI&E-tox” nog niet af is.

Voor producten met de hoogste risicoscore wordt aangeraden om een kwantitatieve schatting (eventueel aangevuld met enkele indicatieve metingen) uit te voeren, dan wel uitgebreidere metingen uit te voeren. De uitkomsten moeten worden getoetst aan de grenswaarde.
Met de module beheersmaatregelen in de Stoffenmanager kan de effectiviteit van maatregelen worden doorgerekend. Indien de handelingen met producten dan niet langer in de hoogste risicoscore vallen, zijn ze van de prioriteitslijst verdwenen. Maar dat wil niet zeggen dat het nu veilig is. Alleen de prioriteit om de situatie aan te pakken is lager geworden. Als de producten met de hoogste risicoscore beoordeeld zijn en de eventuele noodzakelijke maatregelen genomen zijn, wordt aangeraden om opnieuw na te gaan middels de stoffenmanager of door het nemen van maatregelen ook de blootstelling aan andere producten verminderd is. In veel gevallen is er namelijk sprake van blootstelling tijdens een handeling aan meerdere stoffen tegelijkertijd. Het is daarom verstandig om in die situaties een maatregel af te stemmen op de handeling en daarmee de blootstelling aan alle betrokken stoffen te verminderen.
De Stoffenmanager is eigendom van het ministerie van SZW. Het product is deels gebaseerd op de Engelse COSHH-essentials. De komende jaren wordt de Stoffenmanager verder uitgebreid:

  • de uitkomsten van de Stoffenmanager worden ‘gevalideerd’. Dat betekent dat de beoordelingen worden vergeleken met echte meetresultaten van blootstellingsmetingen. Als deze validatie gereed is, zal de Arbeidsinspectie vrijwel blindelings vertrouwen op de RI&E’s die met de Stoffenmanager zijn gemaakt.
  • er komen modules voor het beoordelen van risico’s voor de huid, voor explosieve atmosferen (ATEX) en opslag (PGS15).

 

Terug naar Grenswaarden voor blootstelling aan gevaarlijke stoffen