Fenelab
Bent u lid? Login

Suggesties of vragen

Heeft u vragen of suggesties neem contact op met Fenelab.

secretariaat@fenelab.nl

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) bij gevaarlijke stoffen

Als het niet mogelijk is om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen op een andere wijze te verminderen, kunnen persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt worden.
Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen wordt gezien als een tijdelijke oplossing. De werkgever is verplicht te blijven zoeken naar permanente maatregelen van een hoger niveau binnen de arbeidshygiënische strategie. Het werken met persoonlijke beschermingsmiddelen wordt altijd gezien als een extra belasting. Daarom moet de duur van het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen worden beperkt.
Persoonlijke beschermingsmiddelen vormen een laatste barrière voordat de stof kan worden opgenomen in het lichaam. Onderscheid wordt gemaakt in adem-, huid- en oogbeschermingsmiddelen. Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen aan wettelijke eisen die borgen dat het middel deugdelijk, veilig en effectief is.
De CE-markering op het middel geeft aan dat het middel volgens deze Europese richtlijnen is getoetst.