Fenelab
Bent u lid? Login

Suggesties of vragen

Heeft u vragen of suggesties neem contact op met Fenelab.

secretariaat@fenelab.nl

Chemicaliënhandschoenen

De huid moet ook worden beschermd. Meestal wordt daarbij gedacht aan chemicaliënhandschoenen. Ook bestaat er werkkleding die de rest van de huid beschermt, zoals chemicaliënpakken (bestand tegen de inwerking van vloeistoffen), gaspakken (beschermen tegen het binnendringen van gassen en dampen) en chemicaliënlaarzen.
Het materiaal waaruit de handschoen of de werkkleding bestaat, moet bestand zijn tegen de stof en, nog belangrijker, voorkomen dat de stof door het materiaal heen dringt.
Vooral veel organische stoffen zijn in staat na verloop van tijd door het materiaal van handschoenen heen te dringen. Deze tijdsduur heet de doorslagtijd. Al bij een doorslagtijd van meer dan dertig minuten wordt het materiaal vaak als geschikt aangemerkt.
De doorslagtijd is op de website van verschillende fabrikanten vermeld. Let wel dat de doorslagtijden doorgaans niet voor mengsels en zeker niet voor alle stoffen zijn aangegeven. Zie bijvoorbeeld de website van Showa en Ansell, en die van de Stanford University.
Doorbraaktijden zijn doorgaans ‘kort’, variërend tussen enkele minuten tot enkele uren. Materialen die wel langdurig beschermen zoals polyvinylalcohol (PVA) of neopreen zijn zo stug dat ze ongeschikt zijn voor werkzaamheden in laboratoria.
Omdat werkzaamheden in laboratoria doorgaans kort van duur zijn en doorgaans vooral spatrisico hebben is de beste bescherming door wegwerphandschoenen: handschoenen die kort gedragen worden (minder dan 10 minuten) en na eenmalig gebruik worden weggegooid. Het kortdurend dragen van handschoenen voorkomt ook vervuiling van het gehele lab.

Goede wegwerphandschoenen zijn gemaakt van:

  • latex
  • polyvinylchloride (PVC)
  • acrylonitril

Als het contact met vloeistoffen onvermijdelijk is (bijvoorbeeld bij schoonmaakwerkzaamheden) moet gekozen worden voor handschoenen van een zware kwaliteit (zoals viton, neopreen of polyvinylalcohol, PVA). Ook deze moeten regelmatig worden vervangen.

Latex-handschoenen en latex-allergie
Latex-handschoenen zijn goede handschoenen als wegwerphandschoen, tegen blootstelling aan chemische of biologische stoffen. Echter, sommige mensen zijn allergisch voor het poeder in de handschoen of voor het materiaal latex zelf.
Om latex-allergie te voorkomen, kan er worden gekozen om in het geheel geen latex-handschoenen te gebruiken (maar nitrilrubber-handschoenen) of om poedervrije latex-handschoenen te gebruiken. Wees alert op mensen die eerste verschijnselen laten zien van een latex-allergie.

Terug naar Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) bij gevaarlijke stoffen