Fenelab
Bent u lid? Login

Suggesties of vragen

Heeft u vragen of suggesties neem contact op met Fenelab.

secretariaat@fenelab.nl

Oog- en gezichtsbescherming

Veiligheidsbril
Vooral vloeistoffen kunnen spatten. Deze spatten kunnen in de ogen terechtkomen. Als dit spatten niet kan worden voorkomen, moeten de ogen met een veiligheidsbril of andere gezichtsbescherming worden beschermd. Een veiligheidsbril moet ook beschermen tegen spatten die van de zijkant komen. Een gewone bril is daarom niet voldoende.
Ter bescherming van de ogen tegen spattende chemicaliën voldoet vrijwel elke veiligheidsbril die is voorzien van zijkapjes. Draag in ieder geval een veiligheidsbril bij mogelijke blootstelling aan stoffen met de volgende H- en P-zinnen: H314, H318P280 en P282.

Contactlenzen
Indien er gevaar voor spatten van vloeistoffen (zoals oplosmiddelen, zuren, logen) is, draag dan geen contactlenzen in deze ruimten, ook als er een (gewone) veiligheidsbril met zijkapjes wordt gedragen. Contactlenzen mogen bij kans op spatten alleen gedragen worden als er een volledig sluitende veiligheidsbril (een ‘duikbril’) wordt gedragen.
Voor de bescherming tegen bepaalde fysische en mechanische gevaren, zoals straling en rondvliegende glassplinters, bestaan speciale brillen. Stel voorafgaand aan het experiment vast welke bril geschikt is. Vraag eventueel advies aan deskundigen.

Terug naar Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) bij gevaarlijke stoffen