Fenelab
Bent u lid? Login

Suggesties of vragen

Heeft u vragen of suggesties neem contact op met Fenelab.

secretariaat@fenelab.nl

Wetgeving gevaarlijke stoffen

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Wat staat er in de wet?

Artikel 4.2 van het Arbobesluit verplicht om een beoordeling (schatting, meting) te maken van de blootstelling aan alle gevaarlijke stoffen die worden gebruikt. Deze blootstelling moet worden vergeleken met een grenswaarde. Bij te hoge blootstelling (overschrijding van de grenswaarde) moeten er maatregelen genomen worden volgens de Arbeidshygiënische Strategie (verwijzing naar artikel 4.4 Arbobesluit).