Fenelab
Bent u lid? Login

Suggesties of vragen

Heeft u vragen of suggesties neem contact op met Fenelab.

secretariaat@fenelab.nl

Aparte werkruimte voor kankerverwekkende en mutagene stoffen

1 Algemeen

In artikel 4.11 lid e van het Arbobesluit is sprake van een gevarenzone. Hiermee wordt een aparte, van de overige werkzaamheden afgescheiden werkruimte bedoeld waar werkzaamheden met kankerverwekkende of mutagene stoffen worden verricht.
Zo’n afgescheiden werkruimte is dus dat deel van een bedrijf of inrichting waar gevaar bestaat voor de gezondheid of veiligheid van werknemers als gevolg van (mogelijke) blootstelling aan kankerverwekkende of mutagene stoffen of aan stoffen die vrijkomen bij kankerverwekkende processen.

Zulke aparte, afgescheiden werkruimten moeten dus ingesteld worden op plaatsen waar werkzaamheden worden verricht die blootstelling aan kankerverwekkende of mutagene stoffen met zich mee kan brengen. Het kan om binnen-, maar ook om buitenwerkzaamheden gaan. Een aparte werkruimte voor kankerverwekkende of mutagene stoffen is dus eigenlijk op te vatten als een ‘blootstellingszone’.

Met behulp van de inventarisatie en beoordeling van de blootstelling is na te gaan welke werkplekken als gevarenzones aangewezen kunnen worden.

2 Markering en signalering van de aparte werkruimten

De aparte werkruimte dient duidelijk afgebakend en gemarkeerd te worden door het duidelijk zichtbaar aanbrengen van veiligheids- of waarschuwingssignalering.
Voor afbakening van deze werkruimten moet een doodshoofdspictogram als signalering gebruikt worden. Onder het pictogram wordt de tekst ‘Kankerverwekkende stoffen. Verboden voor onbevoegden’ geplaatst.

ghs06
Kankerverwekkende stoffen.
Verboden voor onbevoegden

 

3 Toegang tot de werkruimten

Werkzaamheden met kankerverwekkende en mutagene stoffen moeten dus gescheiden zijn van alle overige werkzaamheden. De aparte werkruimten mogen uitsluitend betreden worden door die werknemers die in de gevarenzone werkzaamheden moeten verrichten; toegang is verboden voor alle overige werknemers. Naast deze organisatorische maatregelen kunnen ook technische maatregelen ingevoerd worden zoals uitsluitend toegang met behulp van een sleutel, token, pasje of biometrische gegevens.
In de gevarenzone is het niet toegestaan te eten en te drinken.
De toegang tot de gevarenzone moet regelmatig worden schoongemaakt en opgeruimd, en mag niet in werkkleding uit de gevarenzone worden betreden.

Terug naar Kankerverwekkende stoffen