Fenelab
Bent u lid? Login

Suggesties of vragen

Heeft u vragen of suggesties neem contact op met Fenelab.

secretariaat@fenelab.nl

Beoordeling aan de hand van grenswaarden

De blootstelling van een gevaarlijke stof (dus ook een oplosmiddel, een kankerverwekkende, mutagene of reprotoxische stof) moet worden beoordeeld met behulp van een grenswaarde.

Indien er geen wettelijke grenswaarde geldt in Nederland, zal de werkgever zelf een grenswaarde op moeten stellen. Deze grenswaarde kan afgeleid zijn van een bestaande grenswaarde (niet wettelijk, uit het buitenland of Derived no effect level DNEL; REACH). Indien deze niet voorhanden zijn, kan de werkgever zelf de grenswaarde vaststellen. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van het “Beslisschema grenswaarde keuze”, die in opdracht van de SER is opgesteld.

• Dossier Carcinogene, mutagene en reproductietoxische stoffen (CMR-stoffen).
• Samenvatting Dossier Carcinogene, mutagene en reproductietoxische stoffen (CMR-stoffen).
• Samenvatting Mutagene Stoffen.
• SZW Lijst CMR stoffen januari 2009.
• Beslisschema leidraad grenswaarden.

Terug naar Reprotoxische stoffen