Fenelab
Bent u lid? Login

Suggesties of vragen

Heeft u vragen of suggesties neem contact op met Fenelab.

secretariaat@fenelab.nl

Vluchtige organische stoffen (VOS)

Effecten

Veel oplosmiddelen zijn Vluchtige Organische Stoffen (VOS). Deze stoffen hebben doorgaans een neurotoxische effect: een effect op het functioneren van het zenuwstelsel. Deze stoffen worden in verband gebracht met het organisch psychosyndroom (OPS). De wetenschappelijke naam voor OPS is ‘Chronische Toxische Encephalopathie (CTE) ‘. Neurotoxische stoffen kunnen niet direct worden herkend aan de pictogrammen of H-zinnen op het etiket. In sommige gevallen krijgen deze stoffen H372 of H373 op het etiket. Ook stoffen met EUH067 (stoffen met een narcotisch effect) kunnen neurotoxisch werken.
OPS is een ernstige aandoening van het zenuwstelsel met als symptomen o.a. geheugenverlies, concentratiestoornissen, somberheid en verhoogde prikkelbaarheid. Het kan worden veroorzaakt door de blootstelling aan vluchtige organische stoffen. Deze vluchtige organische stoffen (VOS) komen in laboratoria voor in bijv. schoonmaakmiddelen, chemisch analytische middelen en in middelen om bepaalde onderdelen te ontsluiten. Ze worden ook in veel verschillende chemische processen gebruikt.

 

Wat staat er in de wet?

Artikel 4.2 van het Arbobesluit verplicht om een beoordeling (schatting, meting) te maken van de blootstelling aan alle gevaarlijke stoffen die worden gebruikt.
In het Arbobesluit (artikel 4.62b) zijn een aantal specifieke regels opgenomen om het werken met producten die veel oplosmiddelen bevatten te beperken.

Voor veel stoffen geldt een grenswaarde. Bij een te hoge blootstelling moeten er maatregelen genomen worden volgens de Arbeidshygiënische Strategie (= verwijzing naar artikel 4.4 Arbobesluit).